https://muzeumcieszyn.pl
zamówienia publiczne
Zamówienie publiczne ZP.252.2.2022 Drukuj Email
  

OCHRONA FIZYCZNA MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYńSKIEGO W CIESZYNIE

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 117 ust. 4

Załącznik nr 6 - Umowa

Załącznik nr 7 - OPZ

  

Odpowiedź na pytania

 

Informacja o posiadanych środkach  

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Zamówienie publiczne ZP.252.1.2022 Drukuj Email
  

„MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPO¯) WRAZ Z KONSERWACJĄ SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPO¯) I GRUPĄ INTERWENCYJNĄ ORAZ OCHRONA FIZYCZNA”
 

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 117 ust. 4

Załącznik nr 6 - Umowa Częśæ I

Załącznik nr 6 - Umowa Częśæ II

Załącznik nr 7 - OPZ

 

Informacja o posiadanych środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu części 2

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko