https://muzeumcieszyn.pl
projekty
Monografia pt. "Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie" Drukuj Email
  

 Publikacja pt. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017” podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat najstarszego na Śląsku Cieszyńskim zabytku architektury, ale również prezentuje materiały źródłowe z badań w latach 1941-1942, 1947-1954 oraz 2013-2017. Wydawcą głównym jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, współorganizatorami są Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Brnie.

Książka do pobrania

Monografia została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 
Odświętny kocek. Mistrz tradycji Beata Legierska. Drukuj Email
  

Zadanie ,,Odświętny kocek. Mistrz tradycji Beata Legierska" polega na przekazie umiejętności, ożywieniu i popularyzacji tradycyjnego wykonania i zdobienia wełnianego kocka czyli prostokątnego szala, który w tradycji kobiety w beskidzie śląskim zakładały na wyjątkowe uroczystości m.in. wesela.

Szkolenie poprowadzi artystka ludowa, koronczarka Beata Legierska.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 
Ożywiona nieobecnośæ - zapomniane ludowe piękno Drukuj Email
  

 

 

Zadanie polegające na   hermeneutyce źródeł etnograficznych Andrzeja Podżorskiego w zakresie zdobnictwa w Beskidzkie Śląskim, prezentacji sylwetki i warsztatu tego nauczyciela, badacza, etnografa i wybitnego rysownika.


Działania realizowane w trakcie trwania zadania:

- wydanie publikacji przybliżającej postaæ i dorobek Andrzeja Podżorskiego założyciela Muzeum Beskidzkiego w Wiśle

- wydanie kart edukacyjnych, prezentujących piękno beskidzkiego zdobnictwa

- warsztatowe plastyczne inspirowane zdobnictwem

- pokazy tradycyjnego zdobnictwa połączone z prelekcją (w drewnie, metalu oraz na tradycyjnych instrumentach)

- przygotowanie wystawy czasowej prezentowanej w 3 miejscach w regionie

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 
 

Czas trwania projektu: 01.04.2022 – 31.12.2022

Miejsce realizacji: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle

Harmonogram spotkań warsztatowych i pokazów:

 
 
 
 

 

 
Wywołać przestrzeń spotkania Drukuj Email
  

 

Zadanie polegające na podjęciu działań edukacyjnych przybliżających lokalnej społeczności powstanie, użytkowanie i przechowywanie stroju ludowego.


W ramach projektu realizowane będą:

- nagranie filmu edukacyjnego;

- pokazy obróbki lnu i wełny;

- warsztaty inspirowane zdobnictwem góralskiego stroju ludowego;

- wykonanie plansz edukacyjnych;

- wydanie kart edukacyjnych prezentujących wybrane elementy stroju ludowego.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

 

Czas trwania projektu: 01.03.2022 – 17.10.2022

Miejsce realizacji: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle


Harmonogram spotkań warsztatowych i pokazów:

 
 
ŚLĄSK CIESZYŃSKI 1920-2021 Drukuj Email
  

Międzynarodowy projekt Slezské univerzity v Opavě oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, finansowany z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nr 22010278

https://www.visegradfund.org/

 

Polsko-czechosłowacki spór o Śląsk Cieszyński lat 1918-1920 zakończył się podziałem terytorium dawnego Księstwa Cieszyńskiego po 600 latach jego egzystencji pomiędzy odrodzone państwa: Czechosłowację oraz Polskę. Historia Śląska Cieszyńskiego, łącznie z procesem jego podziału, stała się zatem naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Obraz samego konfliktu ulegał często w okresie międzywojennym narracjom tendencyjnym, w okresie powojennym zaś celowo nie był podejmowany. Choæ po roku 1989 powstały cenne jego opracowania, nadal niektóre kwestie poruszane wcześniej wymagają rewizji i uzupełnień.

W roku 2019 wiele wydarzeń nawiązało do stulecia polsko-czechosłowackiego konfliktu, a konsekwencją tych spotkań na gruncie naukowym stało się nawiązanie cennej współpracy, na bazie której powstał prezentowany projekt. Międzynarodowy zespół historyków nie tylko z Czech i Polski, ale też z Wielkiej Brytanii, będzie przygotowywał i realizował niżej opisane działania. Mamy nadzieję, że projekt zaowocuje nowymi ustaleniami, które posłużą do ukształtowania możliwie obiektywnego i pełniejszego obrazu naszej wspólnej historii oraz do popularyzacji tej wiedzy w szerszych kręgach.

strona projektu: http://uhv.fpf.slu.cz/tesinske-slezsko-1920-2020/
 

Czytaj więcej...
 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko