https://muzeumcieszyn.pl
baza ikonograficzna działaczy Śląska Cieszyńskiego

(Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).Feitzinger Gustaw Drukuj Email
  

 Feitzinger, Gustav daty-życia 1854-1934 Księgarz, drukarz i wydawca. Ur. w Cieszynie. Syn Edwarda (seniora), księgarza i introligatora oraz Ludwiki Franciszki Teresy Czeike. Współpracownik brata Heinricha w rodzinnej firmie księgarskiej w Cieszynie, którą wspólnie rozszerzyli i przekształcili w drukarnię, a następnie w 1880 zmienili jej oficjalną nazwę. W 1880 r. założyli też wspólnie w Wiedniu przedsiębiorstwo o tym samym zakresie działalności. Zm. w Wiedniu. czytaj więcej...

 
Feitzinger Karol Drukuj Email
  

 Feitzinger, Carl daty-życia 1841-1872 Księgarz. Ur. w Cieszynie. Syn Edwarda (seniora), księgarza i introligatora oraz Ludwiki Franciszki Teresy Czeike. W 1868 r. przejął po ojcu firmę drukarską w Cieszynie, składającą się ze sklepu papierniczego, wypożyczalni książek i introligatorni. W 1869 r. poszerzył działalnośæ o handel książek, nut i dzieł sztuki. Członek chóru męskiego w Cieszynie. W 1871 r. zamieszkał w Wiesbaden, gdzie działał jako pomocnik handlowy i członek chóru męskiego. Zm. w Mainz, pochowany w Wiesbaden. czytaj więcej...

 
Fetzinger Henryk Drukuj Email
  

 Feitzinger, Henryk daty-życia 1848-1922 Księgarz, drukarz i wydawca. Ur. w Cieszynie. Syn Edwarda (seniora), księgarza i introligatora oraz Ludwiki Franciszki Teresy Czeike. Uczeń szkoły realnej w Cieszynie (1859-1863). Praktykant u budowniczego-architekta w Opawie (1863-1865), czeladnik murarski w Cieszynie (1865-1867) oraz kierownik przedsiębiorstw budowlanych w Budapeszcie (1867-1869) i w Bielsku (1869-1870). W 1871 zdał egzamin na mistrza budowlanego i powrócił do Cieszyna. Współpracownik brata Carla w rodzinnej firmie księgarskiej. Po śmierci brata właściciel firmy (od 1873). Pracował z młodszym bratem Gustawem. Wspólnie rozszerzyli działalnośæ firmy i przekształcili w drukarnię. Wspólnie założyli też analogiczne przedsiębiorstwo w Wiedniu (od 1880). Założyciel zakładu fotograficznego w Wiedniu (1894). Członek rady miejskiej Cieszyna (1876-1882). Współzałożyciel Towarzystwa Przemysłowego (Gewerbeverein) w Cieszynie. Zm. w Aspang w Austrii. czytaj więcej...

 
Fierla Gustaw Drukuj Email
  

 Fierla, Gustaw daty-życia 1896-1981 Malarz, nauczyciel. Ur. w Lutyni Górnej. Absolwent Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1920-1925). Nauczyciel szkołach ludowych w Karwinie i Cieszynie, następnie w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej i w Czeskim Cieszynie. Pierwszy kustosz Muzeum Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie. Podczas II wojny światowej więziony w obozie w Skrochovicach. Pierwszy przewodniczący pionu plastycznego Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (od 1948). Malarz portretów, pejzaży, martwych natur. Organizator wystaw, kursów plastycznych i prelekcji na Zaolziu. Kolekcjoner materiałów muzealnych (śląskich mebli ludowych, ceramiki, strojów ludowych fotografii). Zm. w Czeskim Cieszynie. czytaj więcej...

 
Filasiewicz Hilary Drukuj Email
  

 Filasiewicz, Hilary daty-życia 1846-1922 Prawnik, ekonomista, polski działacz narodowy. Ur. w Rzeszowie. Syn Faustyna, urzędnika skarbowego i Teresy Wąż. Ojciec Stanisława Edmunda, architekta. Absolwent gimnazjum katolickiego w Cieszynie. Studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (od 1868). Pracownik redakcji "Kraju" (do 1871). Współzałożyciel i dyrektor Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie (1873-1922). Założyciel lub współzałożyciel wielu organizacji działających na terenie Śląska Cieszyńskiego: prezes Stowarzyszenia Akademików Polskich na Śląsku "Znicz" (1904), Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Księstwa Cieszyńskiego, Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego (prezes 1905-1922), Towarzystwa Domu Narodowego, Bazaru Ludowego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Dyrektor, reżyser i aktor teatru amatorskiego przy Czytelni Ludowej w Cieszynie. Członek Zjednoczenia Narodowego, Ligi Polskiej. Współpracownik "Miesięcznika Pedagogicznego", "Dziennika Cieszyńskiego". Zm. w Krakowie, pochowany w Cieszynie. czytaj więcej...

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko