Lekcje muzealne

Cena za lekcję muzealną /45 min./ wynosi 100,00 zł Maksymalna ilość osób biorących udział w lekcji - 30 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Muzeum w celu ustalenia dokładnego terminu.

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH
w MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO W CIESZYNIE

Etnografia

1. Garncarstwo ludowe - Techniki wykonywania i zdobienia. (dr Grzegorz Studnicki)
2. Strój cieszyński i Górali Beskidu śląskiego. (dr Grzegorz Studnicki)
3. Skrzynie malowane i ryzowane. Techniki zdobnicze stosowane przy wykonaniu mebli ludowych. (dr Grzegorz Studnicki)
4. Obrzędy i zwyczaje. (dr Grzegorz Studnicki)

Sztuka 

1. Najstarsza sztuka na Śląsku Cieszyńskim. (mgr Katarzyna Jarmuł-Niemczyk).
2. Muzeum ks. J.L.Szersznika. (mgr Katarzyna Jarmuł-Niemczyk)
3. Mieszczanie cieszyńscy - życie codzienne. (mgr Katarzyna Jarmuł-Niemczyk)
4. Techniki artystyczne. (mgr Katarzyna Jarmuł-Niemczyk)

Historia

1. Piastowie cieszyńscy. (mgr Jan Paweł Borowski)
2. Duński flecik i jego droga do Cieszyna. Przyczynek do dziejów wojny trzydziestoletniej w Księstwie Cieszyńskim. (mgr Jan Paweł Borowski)
3. Fenomen ptaszniczki. Z dziejów cieszyńskiego rusznikarstwa. (mgr Jan Paweł Borowski)
4. Najstarsza mapa Księstwa Cieszyńskiego i jej tajemnice. (mgr Jan Paweł Borowski)
5. Twoja okolica sprzed 250 lat. Praktyczne wykorzystanie zdjęcia józefińskiego z roku 1763. (mgr Jan Paweł Borowski)
6. Poradnik genealoga amatora ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań przodków na Śląsku Cieszyńskim. (mgr Jan Paweł Borowski)
7. Złoty wiek Cieszyna, czyli rozwój urbanistyczny, gospodarczy i społeczny miasta u progu XX w. (mgr Irena French)
8. Podział Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. (mgr Irena French)
9. Od euforii po dramat – Śląsk Cieszyński w I poł. XX w. (mgr Irena French)

Archeologia

1. Spacerem po zabytkach Góry Zamkowej w Cieszynie - lekcja z oprowadzaniem (mgr Zofia Jagosz-Zarzycka)
2. Poznajmy naszych przodków. Słowianie na Śląsku Cieszyńskim (mgr Zofia Jagosz-Zarzycka)
3. Zawód  z przygodą. Na czym polega praca archeologa? (mgr Zofia Jagosz-Zarzycka)
4. Co kryje Cieszyn? Znaleziska archeologiczne z terenu miasta
5. Archeologia Powiatu Cieszyńskiego

Dział Oświatowy

1. Szersznik dla najmłodszych - spacer edukacyjny po Muzeum  dla przedszkolaków i klas 1-2 szkoły podstawowej. (mgr Agnieszka Górecka-Przywara, mgr Maksymilian Kapalski)
2. Obrazy pisane światłem czyli o ikonie słów kilka. (mgr Maksymilian Kapalski)
3. Książka w muzeum – książka jako dzieło sztuki. (mgr Maksymilian Kapalski)
4. Wokół kultury, nauki i filozofii na przełomie epoki oświecenia i romantyzmu (mgr Agnieszka Górecka-Przywara)