lekcje muzealne

Cena za lekcję muzealną /45 min./ wynosi 40,00 zł Maksymalna ilość osób biorących udział w lekcji - 30 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Muzeum w celu ustalenia dokładnego terminu.

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH
w MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO W CIESZYNIE

Etnografia

1. Garncarstwo ludowe - Techniki wykonywania i zdobienia. (dr Grzegorz Studnicki)
2. Strój cieszyński i Górali Beskidu śląskiego. (dr Grzegorz Studnicki)
3. Skrzynie malowane i ryzowane. Techniki zdobnicze stosowane przy wykonaniu mebli ludowych. (dr Grzegorz Studnicki)
4. Obrzędy i zwyczaje. (dr Grzegorz Studnicki)

Sztuka 

1. Najstarsza sztuka na Śląsku Cieszyńskim. (Irena Adamczyk)
2. Muzeum ks. J.L.Szersznika. (Irena Adamczyk)
3. Mieszczanie cieszyńscy - życie codzienne. (Irena Adamczyk)
4. Techniki artystyczne. (Irena Adamczyk)
5. Europejskie rzemiosło artystyczne - na podstawie kolekcji B.Konczakowskiego. (Irena Adamczyk)
6. Rezydencje szlachty cieszyńskiej na przestrzeni wieków. (mgr Mariusz Makowski)

Historia

1. Księstwo cieszyńskie w średniowieczu (mgr Irena French)
2. Władcy cieszyńscy: Piastowie i Habsburgowie (mgr Mariusz Makowski)
3. Szlachta i jej rola w dziejach Śląska Cieszyńskiego (mgr Mariusz Makowski)
4. Złoty wiek Cieszyna, czyli rozwój urbanistyczny, gospodarczy i społeczny miasta u progu XX w. (mgr Irena French)
5. Podział Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. (mgr Irena French)
6. Od euforii po dramat – Śląsk Cieszyński w I poł. XX w. (mgr Irena French)
7. Cieszyn i Śląsk Cieszyński w starej fotografii (mgr Mariusz Makowski)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .