"Nie szata zdobi człowieka"? Strój cieszyński na przełomie XIX i XX w.

fotografia ze zbiorów muzeum"Nie szata zdobi człowieka"? Strój cieszyński na przełomie XIX i XX w.. Wystawa poświęcona jest strojowi cieszyńskiemu, jego zmianom - przeobrażeniom na przestrzeni XIX i XX stulecia. Na wystawę składają się fotografie, obrazy oraz elementy stroju cieszyńskiego (kabotki, suknie cieszyńskie, szpencery, czepce, szatki, itp.) znajdujące się w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Mają one ukazać najstarsze formy tego stroju, jego zmiany, aż do chwili obecnej. Wystawa - w intencji jej twórców - ma na celu zaprezentować bogactwo i niepowtarzalność stroju cieszyńskiego. Prześledzenie procesu jego zmian umożliwić mają nie tylko zdjęcia pochodzące z 2 poł. XIX w. oraz pierwszych czterech dekad XX stulecia, ale również prezentowane na wystawie współczesne suknie cieszyńskie uszyte i wyhaftowane przez Michalinę Prus z Cieszyna - obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia swej działalności artystycznej.