Zamówienia do 130 tyś. zł.

Zamówienie na ochronę fizyczną znak sprawy ZP.254.1.2022 

Informacja o przeznaczonych środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na ochronę techniczną znak sprawy ZP.254.2.2022

Informacja o przeznaczonych środkach

Informacja z otwarcia ofert