Upamiętnieni. Płaskorzeźbione popiersia Jana Hermy

 Wystawa czynna od 08.12.2021 do 27.02.2022 - Sala wystaw czasowych

Wystawa jest pierwszą w Muzeum Śląska Cieszyńskiego ekspozycją dzieł nieżyjącego już artysty, prof. Jana Hermy. Postać rzeźbiarza zasługuje na przypomnienie, tym bardziej, że znaczenie jego osoby i jego twórczości nie tylko dla regionu, ale również dla sztuki pozostaje wciąż niedocenione. Jest to również jedyna okazja, aby pokazać w jednym miejscu te prace, które w wersji ostatecznej (jako odlewy) znalazły się w różnych przestrzeniach Cieszyna i okolic, funkcjonując w sposób anonimowy – bez podania nazwiska ich twórcy. Wystawa obejmuje prezentację 37 prac artysty, wykonanych w gipsie i żywicy epoksydowej w latach 1977-2006. Płaskorzeźby te są modelami do ufundowanych m.in. przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Macierz Ziemi Cieszyńskiej tablic pamiątkowych, umieszczonych na budynkach Cieszyna, Skoczowa, Istebnej, Wisły, Ustronia i Bielska-Białej. W 2020 r. Muzeum Śląska Cieszyńskiego otrzymało te modele jako cenny dar od Rodziny artysty, który pragniemy zaprezentować zarówno dla upamiętnienia ich Autora, jak również osób sportretowanych rzeźbiarsko przez artystę.

Prezentowane na wystawie płaskorzeźbione portrety zostały pogrupowane według klucza pełnionych funkcji przez upamiętnione postaci. Znajdziemy tu zatem osoby zasłużone dla lecznictwa, działaczy narodowych i oświatowych, duchownych Kościołów ewangelickiego i katolickiego, artystów, muzyków. Płaskorzeźbom towarzyszą krótkie biogramy uwiecznionych na nich osób.

Wystawa powstała we współpracy Stowarzyszenia Wszechnica i Muzeum Śląska Cieszyńskiego, dofinansowana z budżetu Miasta Cieszyn