CIESZYN NA FOTOGRAFIACH TADEUSZA KOPOCZKA

 Od wtorku 2. marca w kasie Muzeum Śląska Cieszyńskiego można nabyć album zatytułowany „Czy mnie jeszcze pamiętasz? Cieszyn w latach 60. i 70. XX wieku”. Jest on pierwszym albumem w planowanym cyklu, który ukazywać będzie bogate zbiory fotograficzne naszego Muzeum. Pierwszy tom prezentuje fotografie Tadeusza Kopoczka, wieloletniego redaktora „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, pochodzące z jego archiwum, którego właścicielem stało się Muzeum.

Na 245 fotografiach zobaczyć Państwo mogą i ten stary Cieszyn – budowle najbardziej charakterystyczne, jak i te już nieistniejące, wówczas burzone, ale przede wszystkim nowe obiekty – osiedla mieszkaniowe i fabryki, dworzec autobusowy i budynek odpraw celnych i paszportowych przy moście granicznym, podwórka i zaułki, wnętrze baru mlecznego, „Trojaka” czy księgarni Piastowskiej. Czar tych dokumentalnych fotografii przypomni wielu z nas aurę dzieciństwa czy czasy młodości, dlatego też polecamy Państwu tę jedyną w swoim rodzaju ekskluzywną publikację!


Autor fotografii: Tadeusz Kopoczek

Skanowanie, wybór i obróbka negatywów: Marian Dembiniok

Podpisy do fotografii (polskie+angielskie): Irena French, Marian Dembiniok

Skład, druk, oprawa: PP MODENA Sp. z o.o.

Wydawca: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, wydanie pierwsze 2021

Cena: 95 zł (płatne wyłącznie gotówką!)

Kasa Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6 w Cieszynie – czynna codziennie (oprócz poniedziałków) od godz. 10.00 do 14.00.

Zapraszamy!