Zamówienie publiczne ZP.252.1.2020

Zamówienie na: „OCHRONA FIZYCZNA, MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) ORAZ KONSERWACJE SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ)”

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-4 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy
informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze
streszczenie i porównanie złozonych ofert