EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA: DROGA DO DOMU...

 W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza na zwiedzanie tematyczne wybranej części stałej ekspozycji Muzeum: w niedzielę 20. września zabierzemy chętnych na „Drogę do domu…”, rozumianą dosłownie, ale i w przenośni jako drogę Śląska Cieszyńskiego do Polski. W sali poświęconej lokalnej historii 1. poł. XX w. nakreślimy te skomplikowane ścieżki, naznaczone konfliktem polsko-czechosłowackim i w końcu wielkim zawodem, którego źródłem był podział miasta i historycznego regionu między Polskę i Czechosłowację w roku 1920. Dosłownie zaś zapraszamy w progi tego cieszyńskiego domu do sali etnograficznej, gdzie opowiemy o jego zwyczajach, sprzętach i skarbach – o naszym wspólnym dziedzictwie kulturowym.

Program na dzień 20.09.2020 w Muzeum Śląska Cieszyńskiego (ul. Regera 6):

•    godz. 10.00, 12.00, 14.00 – „Podział Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego”, czas trwania: 60 min., prowadzący: Irena French

•    godz. 11.00, 13.00 – „Wokół cieszyńskiej trówły”, czas trwania: 45 min., prowadzący: Agnieszka Górecka-Przywara

Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny! Liczba zwiedzających – ograniczona do 15 osób, obowiązują zapisy imienne pod nr 33 851 29 32 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Na ekspozycji obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakrycie ust i nosa (reżim sanitarny).

Uwaga! Tego dnia zwiedzanie Muzeum w klasycznym trybie nie będzie możliwe.

https://edd.nid.pl/wydarzenia/droga-do-domu/