Monografia pt. "Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie"

Muzeum realizuje zadanie pn. „Monografia pt. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941 - 2017” w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” 2019. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.