Informacja

 Szanowni Państwo!

Ze względu na zaistniała na świecie i w naszym kraju sytuację - kolejne Spotkanie Szersznikowskie nie może się odbyć w terminie jaki zapowiadaliśmy czyli 25.03.2020: Władysław M. Żagan (Principatus Teschinensis, Fundacja Volens) Bolko I cieszyński i jego dwór.

Będziemy się starać aby mogli Państwo jeszcze je usłyszeć i zobaczyć w późniejszym , i tym samym dogodnym dla wszystkich terminie.

Nasz prelegent to doskonale Państwu znany oraz duchem i sercem oddany historii naszego regionu -Władysław Michal Żagan. Postanowił uchylić nam rąbka tajemnicy o swoim wykładzie. A oto i przedsmak tego co nas nie ominie, a jedynie lekko się opóźni:

W sierpniu 1412 roku książę cieszyński Bolko I gościł, na zamku w Cieszynie, króla polskiego Władysława Jagiełłę. O tym fakcie wspomina w swojej kronice Jan Długosz: „Władysław przez Morawy, Cieszyn do Krakowa w niedzielę przed świętym Wawrzyńcem powraca, znamiona królewskie przed sobą nieść rozkazuje [...]”. Można przypuszczać, iż podczas tej wizyty, król zainicjował małżeństwo swojej siostrzenicy Eufemii z cieszyńskim władcą. Małżeństwo to miało na celu bliższe związanie polityki Księstwa Cieszyńskiego z Krakowem. Ślub odbył się jeszcze w tym samym roku w dniu 26 listopada. Dziesięć lat później to książę Bolko I był gościem Władysława Jagiełły i uczestniczył w koronacji królowej Zofii – czwartej żony króla polskiego – w Krakowie.

Pragniemy jeszcze dodać, jak sugeruje nam prelegent, iż

- księcia cieszyńskiego można szukać na poniższym obrazie, przedstawiającym moment przysięgi królowej Zofii!