Promocja albumu

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Ducatus Teschinensis, z. s.
serdecznie zapraszają na promocję czesko-polskiego albumu Vás srdečně zvou na křest česko-polské publikace

ČESKOSLOVENSKÁ A POLSKÁ ARCHITEKTURA A TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ

CZECHOSŁOWACKA I POLSKA ARCHITEKTURA A ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

która odbędzie się piątek, 14 grudnia 2018 roku, o godz. 16.00 Piwnicy Muzeum w Cieszynie, ul. Regera 6

která se bude konat v pátek 14. prosince 2018 v 16 hodin ve sklepních prostorách Muzea Śląska Cieszynskiego, a ul. Regera 6 v Těšíně