Bronisław Liberda - Obrazy

 Wystawa czynna od 19.10.2017 do 25.02.2018, Sala Rzymska