Bronisław Liberda - Obrazy

 Wystawa czynna od 19.10.2017 do 15.12.2017, Sala Rzymska