Słowianie w Piekiełku. Zabytki archeologiczne z grodziska w Międzyświeciu

 Wystawa czynna w Muzeum i. Gustawa Morcinka w Skoczowie od 16.06.2017 do 23.07.2017