Koscioły Łaski i ich historia

 Wystawa czynna od 24.05.2017 do 17.09.2017 Sala Rzymska 

Eksponaty pochodza z prywatnej kolekcji pana Piotra Siemki.