Zamówienie publiczne ZP.252.2.2017

Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja estetyczna sklepienia w „Sali Egipskiej” na drugim piętrze budynku Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego w Cieszynie.”

informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej