DAWNO TEMU NA GRANICY

Wystawa czynna od 27.06.2014 do 14.09.2014

 Z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego przygotowało wystawę przypominającą czasy niedawne, a jednocześnie na tyle odległe, że wiele osób zapomniało lub w ogóle nie pamięta o okresie, kiedy Cieszyn i Czeski Cieszyn dzieliły budynki celne, a przejście na drugą stronę Olzy było prawie sukcesem.

Na wystawie zostały pokazane pamiątki związane z cieszyńskimi przejściami granicznymi, m.in. dawne paszporty, przepustki, zaproszenia i inne dokumenty uprawniających do przekroczenia granicy, mundury służb celnych i wojskowych, fotografie mostów istniejących i tych, których już nie ma, rarytasy z przemytu.