Weduty miast ¶l±skich i historyczne mapy ¦l±ska

 Wystawa czynna od 01.06.2014 do 29.06.2014

Prezentuje wybór najstarszych map ¦l±ska od ¶redniowiecza do XVIII wieku oraz wedut miast ¶l±skich, klasztorów i zamków, m.in. Scenografphia Urbium Silesiae Friedricha Bernarda Wernera.

Pomysłodawcami i autorami wystawy s±:
Biblioteka Naukowa w Ołomuńcu oraz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu.