Tadeusz Kopoczek  Cieszyn wczoraj  wystawa fotograficzna

 Wystawa czynna od 29.11.2013 do 31.01.2013

Tadeusz Kopoczek (03.05.1930) – urodzony w Czechowicach., znany dziennikarz cieszyński, działacz harcerski. Od 1956 roku publicysta Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Naszej Trybuny i Kroniki. W 1969 roku utworzył Ochotniczą Grupę do Penetrowania Lochów i Podziemi Cieszyńskich. W 1972 roku był pomysłodawcą, współzałożycielem, a następnie wieloletnim prezesem Cieszyńskiego Klubu Hobbystów. Od 1979 roku członek Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, od 2001 roku członek honorowy. Autor wielu artykułów w wydawnictwach Macierzy, a także pozycji „Cieszyn w starej fotografii” i „Harcerstwo na Śląsku Cieszyńskim”. Wieloletni redaktor techniczny Kalendarza Cieszyńskiego.

Wystawa fotografii Tadeusza Kopoczka prezentuje Cieszyn jakiego już w rzeczywistości nie możemy zobaczyć. To swoista dokumentacja wyglądu dawnych ulic  zarówno tych w samym centrum, jak i na jego obrzeżach. Do ciekawszych ujęć należy niegdysiejszy wygląd ulicy Błogockiej, Frysztackiej, Stalmacha, Szymanowskiego. Ponadto uwagę przykuwają  tak charakterystyczne kiedyś budowle jak „Dom kata”, czy „Palmiarnia” przy cieszyńskim Zamku. Wśród nich znajduje się również zdjęcie nieistniejącego już dworku przy ulicy Bielskiej.