SPOTKANIA SZERSZNIKOWSKIE 2017

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu wykładów o tematyce muzealnej prowadzonych przez pracowników Muzeum. Udział w wykładach jest bezpłatny. Wykłady odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17.00

29.03.2017 -  Maksymilian Kapalski, Sebastian Brandt, Stultifera Navis czyli statek pełen głupców. Inkunabuły ze zbiorów MŚC

 26.04.2017 - Konferencja naukowa: Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska

 24.05.2017 - Michał Kawulok, Spacer po międzywojennej Wiśle

 28.06.2017 - Jan Paweł Borowski, Powstanie Zboru Luterańskiego w  Drogomyślu jako przyczynek do dziejów reformacji Księstwie Cieszyńskim w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra

 27.09.2017 - Grzegorz Studnicki, Strój cieszyński ten dawny i ten współczesny

 25.10.2017 - Zofia Jagosz-Zarzycka, Nowe nabytki w Dziale Archeologii MŚC

 29.11.2017 - Irena Prengel-Adamczyk, Zapach drewna i kadzidła − prezentacja wirtualnego zwiedzania drewnianych kościołów Śląska Cieszyńskiego