Franciszek 安ider i jego dzie這

Wystawa czynna od 04.11.2011 do 04.12.2011

Wystawa zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin artysty

Malarz, rze嬌iarz i grafik akademicki Franciszek 安ider nale篡 do czoówki artystów  pochodz帷ych ze 奸御ka Cieszy雟kiego. Jego prace znajduj si w licznych instytucjach muzealnych, w prywatnych kolekcjach, zdobi miejsca publiczne. Wielostronny talent pozwoli mu na korzystanie w swojej twórczo軼i z ró積orodnych technik artystycznych.

Jego wrodzony talent ukszta速owa造 studia w Pa雟twowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemys逝 Artystycznego w Krakowie u Karola Homolacsa, Jakuba Bukowskiego i Henryka Uziemb造 oraz w Akademii Sztuk Pi瘯nych w Pradze u profesorów Jakuba Obrovskiego i Františka Šimona. Tematem jego prac s portrety osób mu bliskich, ale równie przypadkowo napotkanych, pejza瞠, obrazy dokumentuj帷e zanikaj帷e tradycje i zak徠ki 奸御ka Cieszy雟kiego, sceny rodzajowe i socjalne. Powrót do rodzinnej Karwiny z dyplomem akademickim oraz nowa sytuacja polityczna po II wojnie 鈍iatowej zawa篡造 na jego dalszej twórczo軼i. Sztuka monumentalna w postaci pomników upami皻niaj帷ych ofiary wojny oraz tematyka robotniczo-ch這pska pojawiaj帷a si w jego malowid豉ch 軼iennych i sgraffitach by造 odbiciem zamówie sk豉danych przez ówczesnych rz康z帷ych. Nadal jednak pozostaje wierny swoim ulubionym tematom, które przelewa na papier i pótno.  

Niniejsza wystawa jest kontynuacj rozpocz皻ej 14 lipca 2011 r. w Sali Wystaw Muzeum Tšínska przy Rynku Masaryka w Karwinie prezentacji prac Franciszka 安idra. Ca這嗆 przedsi瞝zi璚ia wraz z publikacj katalogu zosta豉 zrealizowana przy finansowym wspó逝dziale UE.

 Wystawa  „Franciszek 安ider i jego dzie這” zosta豉 zorganizowana w ramach projektu „Dwa miasta jedna tradycja – Dv m鮀ta edna tradice”.

”Projekt jest wspó貨inansowany ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za po鈔ednictwem Euroregionu 奸御k Cieszy雟ki - Tšínské Slezsko"/ „Projekt je spolufinancován z prost鷫dk Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF) prost鷫dnictvím Euroregionu Tšínské Slezsko – 奸御k Cieszy雟ki”