Portret i kwiaty Zbigniewa Damca

Wystawa czynna od 23 grudnia 2010 r. do 23 stycznia 2011 r.

 W swojej twórczości nie gardzę żadną tematyką, maluję niemalże wszystko. Kieruję się oczywiście również prywatnymi życzeniami moich klientów. Obecnie największym zapotrzebowaniem cieszą się pejzaże, najmniejszym z kolei martwa natura.

Poprzednie wystawy były prezentacją moich prac o powyższej tematyce. Tym razem postanowiłem zaprezentować Państwu portrety i kwiaty. Są to zarówno prace dawne malowane olejem, jak i najnowsze - akwarele.

Skąd połączenie portretów i kwiatów? Po pierwsze nigdy ich nie wystawiałem, po drugie – ludzie to też kwiaty, w szczególności dzieci i kobiety.

Chciałbym, aby ta wystawa przyniosła Państwu wiele przyjemności z oglądania prac cieszyńskiego amatora.

Zbigniew Damiec

Zbigniew Damiec – pochodzi z Górnej Lutyni na Zaolziu. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Malarstwem, swoją pozazawodową pasją zajmował się, jak mówi, „od zawsze...”.