Pokonując mury - sztuka dla wolności

Wystawa czynna od 15.10.2009 do 20.11.2009

 Wystawa zrealizowana przy współpracy z Zakładem Karnym w Cieszynie. Zaprezentowane zostały prace więźniów wykonane tradycyjnymi metodami (rysunek, malarstwo, płaskorzeźba) oraz dzieła stworzone z materiałów charakterystycznych dla sztuki więziennej, takich jak patyczków, drucików, słomy.

Prace dotykają różnej tematyki, związane głównie z zainteresowaniami i tęsknotami osadzonych, niektóre poruszają, inne opowiadają o refleksjach, przekraczających więzienne mury.

W trakcie wernisażu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami ZK Cieszyn oraz Jerzym Pawłowiczem - instruktorem warsztatów plastycznych realizowanych w ZK w Cieszynie. Opowiedzą o sensowności takiej pracy oraz o możliwościach jakie daje sztuka na mentalne pokonywanie murów.