Walcher von Uysdal Rudolf

 Walcher von Uysdal, Rudolf daty-życia ok. 1839-1917 Urzędnik Komory Cieszyńskiej, następnie jej dyrektor od l. 70. XIX w. do 1904 r. W 1899 r. nadano mu honorowe obywatelstwo Cieszyna. Był też honorowym obywatelem Jabłonkowa. Zm. w Wiedniu. czytaj więcej...