Szotkowski Alojzy

 Szotkowski, Alojzy daty-życia 1913-1961 Inżynier leśnictwa, nadleśniczy, nauczyciel. Ur. w Mostach k. Jabłonkowa. Syn Jana, kolejarza i Marii Urbanek. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera leśnictwa (1957). Pracował m.in. jako gajowy, a następnie leśniczy w Wiśle (1936-1939), leśniczy w Istebnej (1945-1950) oraz nadleśniczy w Wiśle (1954-1961). Nauczyciel w Technikum Leśnictwa w Brynku. Działacz Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Związku Łowieckiego i in. Radny Gminnej Rady Narodowej w Wiśle. Propagator Wisły jako miasta turystycznego. Zm. w Cieszynie. czytaj więcej...