Piegza Karol

 Piegza, Karol daty-życia 1899-1988 kryptonim gza kryptonim K.P. kryptonim Ol-za kryptonim P. kryptonim P.K. kryptonim Pza pseudonim Zadrożny, Jerzy pseudonim Zadrożny, Karol Nauczyciel, malarz, pisarz, folklorysta, działacz kulturalny. Ur. w Łazach. Syn górnika. Absolwent polskiego seminarium nauczycielskiego w Bobrku (1919). Nauczyciel w Łazach, Orłowej i Stonawie. Dyrektor szkół w Łazach (do 1938), Stonawie oraz Jabłonkowie (1945-1960). W czasie II wojny światowej więzień obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen. Współzałożyciel Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego (1937). Organizator pierwszego Gorolskigo Święta w Jabłonkowie. Zbieracz wszystkiego, co związane z kulturą ludową regionu. Autor prac literackich z zakresu folkloru Śląska Cieszyńskiego, m.in. opowieści ludowych i poezji gwarowej. Zajmował się także malarstwem i fotografiką. Członek Sekcji Folklorystycznej i Sekcji Artystyczno-Literackiej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Zm. w Jabłonkowie. czytaj więcej...