Fierla Gustaw

 Fierla, Gustaw daty-życia 1896-1981 Malarz, nauczyciel. Ur. w Lutyni Górnej. Absolwent Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1920-1925). Nauczyciel szkołach ludowych w Karwinie i Cieszynie, następnie w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej i w Czeskim Cieszynie. Pierwszy kustosz Muzeum Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie. Podczas II wojny światowej więziony w obozie w Skrochovicach. Pierwszy przewodniczący pionu plastycznego Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (od 1948). Malarz portretów, pejzaży, martwych natur. Organizator wystaw, kursów plastycznych i prelekcji na Zaolziu. Kolekcjoner materiałów muzealnych (śląskich mebli ludowych, ceramiki, strojów ludowych fotografii). Zm. w Czeskim Cieszynie. czytaj więcej...