http://muzeumcieszyn.pl
Wreszcie bez granicy! Drukuj Email

20 grudnia 2007 r. stał się pamiętną datą dla wszystkich mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Po 87 latach granica dzieląca miasto została definitywnie zlikwidowana. W tym dniu Muzeum Śląska Cieszyńskiego otwarło swe podwoje dla wszystkich, którzy pragnęli zwiedzić ekspozycję w godzinach nocnych, a było ich niemało, bo około 200. Poza tym przygotowało z tej okazji małą wystawę pokazującą historię mostów na Olzie, najstarszych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy oraz wybranych obiektów zabytkowych zatrzymanych przez służby celne. 

Od początku 80. lat XX wieku cieszyńskie muzeum otrzymało ponad 700 zabytków, które zostały zatrzymane na przejściach granicznych podlegających cieszyńskiemu Urzędowi Celnemu i Straży Granicznej.  Największą grupę stanowią ikony prawosławne oraz mosiężne krucyfiksy i ołtarzyki przenośne pochodzące głównie z terenów Rosji i Ukrainy. Wśród zatrzymanych zabytków znalazły się również grafiki, porcelana, szkło, zabytki ze srebra, rzeźby, monety, przedmioty kultu mojżeszowego oraz codziennego użytku podlegające zakazowi wywozu za granicę. Dzięki staraniom Urzędu Celnego, Straży granicznej oraz Urzędu Skarbowego w Cieszynie, zabytki zatrzymane na granicy w większości trafiły do Muzeum Śląska Cieszyńskiego wzbogacając jego zbiory.


Wystawę można zwiedzić w ramach ekspozycji stałej, a trwać będzie do 13 stycznia 2008 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko