http://muzeumcieszyn.pl
Wystawa Ostafiego i Kubienia Drukuj Email

 5 listopada w „Piwnicy” Muzeum Śląska Cieszyńskiego została otwarta wystawa p.t. „ 24 m2” prezentująca prace dwu współczesnych artystów Władysława Kubienia oraz George Ostafiego.

Cieszyńskie muzeum od czasu do czasu gości w swej galerii artystów zaolziańskich, do których należy również Władysław Kubień, ale po raz pierwszy prezentuje tutaj swe prace artysta z Rumunii. George Ostafi urodził się w Suczawie na Bukowinie i tam też pracuje jako rzecznik prasowy Kompleksu Muzealnego Bukowina. Z wykształcenia jest inżynierem, co nie przeszkadza mu być również uznanym artystą, który za swe prace, głównie karykatury, zyskał wiele międzynarodowych nagród.

Władysław Kubień pochodzi z Trzyńca, jest pedagogiem, malarzem, grafikiem, ilustratorem, scenografem i reżyserem. Swoje życie zawodowe związał z czeskocieszyńskim polskim gimnazjum. Na swym koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, a swe spektakle teatralne prezentował m.in. w Austrii, Niemczech i Polsce.

Obaj artyści tworzą sztukę abstrakcyjną, choć ich prace różnią się od siebie zarówno barwą jak i formą przedstawienia. Wystawa czynna będzie do końca listopada w godzinach otwarcia Muzeum.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko