http://muzeumcieszyn.pl
Wystawa Ostafiego i Kubienia Drukuj Email

 5 listopada w „Piwnicy” Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego została otwarta wystawa p.t. „ 24 m2” prezentuj±ca prace dwu współczesnych artystów Władysława Kubienia oraz George Ostafiego.

Cieszyńskie muzeum od czasu do czasu go¶ci w swej galerii artystów zaolziańskich, do których należy również Władysław Kubień, ale po raz pierwszy prezentuje tutaj swe prace artysta z Rumunii. George Ostafi urodził się w Suczawie na Bukowinie i tam też pracuje jako rzecznik prasowy Kompleksu Muzealnego Bukowina. Z wykształcenia jest inżynierem, co nie przeszkadza mu być również uznanym artyst±, który za swe prace, głównie karykatury, zyskał wiele międzynarodowych nagród.

Władysław Kubień pochodzi z Trzyńca, jest pedagogiem, malarzem, grafikiem, ilustratorem, scenografem i reżyserem. Swoje życie zawodowe zwi±zał z czeskocieszyńskim polskim gimnazjum. Na swym koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, a swe spektakle teatralne prezentował m.in. w Austrii, Niemczech i Polsce.

Obaj arty¶ci tworz± sztukę abstrakcyjn±, choć ich prace różni± się od siebie zarówno barw± jak i form± przedstawienia. Wystawa czynna będzie do końca listopada w godzinach otwarcia Muzeum.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko