http://muzeumcieszyn.pl
Spacery Szersznikowskie 2023 Drukuj Email

 Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego zaprasza na cykl letnich spacerów, przygotowanych przez pracowników M¦C oraz zaproszonyh go¶ci.

Zbiórka na dziedzińcu Muzeum w każd± niedzielę lipca i sierpnia o godz. 11:00, czas trwania - ok. 2 h, bilet 10 zł (5 zł) do nabycia w kasie przed spacerem.

 

02.07 dr hab. Grzegorz  Studnicki, prof. U¦ (M¦C) ¦ladami cieszyńskich pomników

09.07 Katarzyna Jarmuł-Niemczyk (M¦C) Galeria malarstwa gotyckiego i renesansowego w cieszyńskim Muzeum

16.07 Maksymilian Kapalski (M¦C) ¦ladami księdza Leopolda Jana Szersznika

23.07 Jan Paweł Borowski (M¦C) Historia zapisane w kamieniach - spacer po muzealnym lapidarium

30.07 Irena French (M¦C) Maciej Dembiniok Skuta tożsamo¶ć - spacer po Cmentarzu Komunalnym (* zbiórka przy głównej bramie cmentarzu)

06.08 Maksymilian Kapalski (M¦C) ¦ladami księdza Leopolda Jana Szersznika

13.08 Agnieszka Górecka-Przywara (M¦C) Cantigas de Santa Maria - muzyka i moda w ¶redniowiecznym Cieszynie

20.08 Wojciech ¦więs (M¦C) Cieszyn - mały Wiedeń

27.08 Irena French (M¦C) Stanisław Kawecki (UM w Cieszynie) Szpital zboru ewangelickiego i jego park - spacer po Szpitalu ¦l±skim

 
następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko