http://muzeumcieszyn.pl
Zamówienia do 130 ty¶. zł. Drukuj Email

Zamówienie na ochronę fizyczn± znak sprawy ZP.254.1.2022 

Informacja o przeznaczonych ¶rodkach

Informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na ochronę techniczn± znak sprawy ZP.254.2.2022

Informacja o przeznaczonych ¶rodkach

Informacja z otwarcia ofert

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko