http://muzeumcieszyn.pl
Upamiętnieni. PłaskorzeĽbione popiersia Jana Hermy Drukuj Email

 Wystawa czynna od 08.12.2021 do 27.02.2022 - Sala wystaw czasowych

Wystawa jest pierwsz± w Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego ekspozycj± dzieł nieżyj±cego już artysty, prof. Jana Hermy. Postać rzeĽbiarza zasługuje na przypomnienie, tym bardziej, że znaczenie jego osoby i jego twórczo¶ci nie tylko dla regionu, ale również dla sztuki pozostaje wci±ż niedocenione. Jest to również jedyna okazja, aby pokazać w jednym miejscu te prace, które w wersji ostatecznej (jako odlewy) znalazły się w różnych przestrzeniach Cieszyna i okolic, funkcjonuj±c w sposób anonimowy – bez podania nazwiska ich twórcy. Wystawa obejmuje prezentację 37 prac artysty, wykonanych w gipsie i żywicy epoksydowej w latach 1977-2006. PłaskorzeĽby te s± modelami do ufundowanych m.in. przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Macierz Ziemi Cieszyńskiej tablic pami±tkowych, umieszczonych na budynkach Cieszyna, Skoczowa, Istebnej, Wisły, Ustronia i Bielska-Białej. W 2020 r. Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego otrzymało te modele jako cenny dar od Rodziny artysty, który pragniemy zaprezentować zarówno dla upamiętnienia ich Autora, jak również osób sportretowanych rzeĽbiarsko przez artystę.

Prezentowane na wystawie płaskorzeĽbione portrety zostały pogrupowane według klucza pełnionych funkcji przez upamiętnione postaci. Znajdziemy tu zatem osoby zasłużone dla lecznictwa, działaczy narodowych i o¶wiatowych, duchownych Ko¶ciołów ewangelickiego i katolickiego, artystów, muzyków. PłaskorzeĽbom towarzysz± krótkie biogramy uwiecznionych na nich osób.

Wystawa powstała we współpracy Stowarzyszenia Wszechnica i Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego, dofinansowana z budżetu Miasta Cieszyn

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko