http://muzeumcieszyn.pl
Lech Kołodziejczyk Proporcje światła Drukuj Email

 Lech Kołodziejczyk Proporcje światła. Studia ASP Kraków, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1978 roku. Profesor Uniwersytetu Ślaskiego zatrudniony w Instytucie Sztuki UŚ w Cieszynie. Autor ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach środowiska śląskiego na terenie kraju.

Otrzymał nagrody za malarstwo, m. in. Grand Prix w konkursie " Praca Roku 1997 " za obraz " Księga Słońca ". Od początku lat 80, zrealizował kilka obszernych cykli malarskich, z których najważniejsze to:"Fantomanie", "Kosmogonie", "Luminofory", "Księga słońca", "Lirykony", "Głowy", "Pejzaże Pamięci". Podejmuje w nich problemy dematerializacji oraz przekształceń fenomenów materii, światła, koloru. W ostatnich cyklach "Głowy", "Księga Nocy" oraz "Pejzaże Pamięci" zainteresowania twórcze dotyczą istoty i zasady działania znaku plastycznego, symbolu, ekspresji form archetypicznych.

Wielokrotnie stojąc przed obrazami Lecha Kołodziejczyka odnosiłem wrażenie, że one fizycznie nie istnieją, składając się wyłącznie z wizjonerskich napięć i energii zrodzonych z ducha eliminującego wszelką materię, z której przecież składa się obraz.

Jest to dla mnie model budzący najwyższe uznanie, ponieważ zostaje przekroczona bariera środków formalnych na korzyść wyrażania obszarów niewidzialnych, często niewyobrażalnych, a powoływanych do istnienia przez wysoki stopień autorskiej kreatywności. Lech Kołodziejczyk dysponuje szczególną wyobraźnią formotwórczą, podporządkowaną wizjonerskim doznaniom i w tym znaczeniu Jego twórczość naznaczona jest znamionami religijnymi. (Przez religijność rozumiem konieczność demonstrowania możliwości duchowych przekraczających ograniczenia fizyczne)

Te cechy, niezwykle cenne u tego malarza, ujawniły się już w wieloletnich cyklach poprzedzających dokonania artystyczne po roku 2002.

Obrazy Lecha Kołodziejczyka są od lat wyraźnie rozpoznawalne na tle panoramy malarstwa polskiego.

(fragment recenzji)
prof. zw. Zygmunt Lis
Instytut Sztuki
Uniwersytet Śląski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko