http://muzeumcieszyn.pl
Zamówienie publiczne ZP.252.1.2020 Drukuj Email

Zamówienie na: „OCHRONA FIZYCZNA, MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) ORAZ KONSERWACJE SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ)”

Zał±czniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał±czniki nr 1-4 do SIWZ
Zał±cznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy
informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze
streszczenie i porównanie złozonych ofert

 
« poprzedni artykuł

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko