http://muzeumcieszyn.pl
Informacja Drukuj Email

Szanowni Państwo!

Od wtorku 7 lipca Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz jego oddziały: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle, Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie oraz Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich - otwierają ekspozycje stałe. Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem zwiedzania na czas epidemii. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin zwiedzania Muzeum Śląska Cieszyńskiego i jego oddziałów na czas epidemii COVID-19

Zasady zwiedzania Muzeum i jego oddziałów:

1. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.

2. Wstęp do Muzeum możliwy jest tylko z zasłonięciem ust oraz nosa maseczką, przyłbicą itp., po zdezynfekowaniu rąk oraz z zachowaniem bezpiecznego dystansu; zastrzega się prawo do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

3. Ze względów bezpieczeństwa wnętrza Muzeum będą wietrzone i dezynfekowane, co może spowodować chwilową przerwę w ciągłości zwiedzania.

4. Na ekspozycji muzealnej zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów.

5. Podczas zwiedzania w Muzeum obowiązuje zakaz dotykania eksponatów, gablot, przekraczania barierek, siadania na zabytkowych meblach itd.

6. Przewodnik muzealny koordynuje przebieg zwiedzania; podejmuje decyzje związane z aktualną sytuacją na ekspozycji, w szczególności:

- zmiany trasy zwiedzania,

- zamknięcia części ekspozycji,

- wyproszenia z ekspozycji osób nieprzestrzegających regulaminu zwiedzania Muzeum bez zwrotu kosztów.

7. Wcześniejsza rezerwacja gwarantuje zwiedzanie Muzeum w wybranym terminie. Bilety należy zakupić do 5 minut przed planowanym zwiedzaniem. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.

8. W placówkach Muzeum Śląska Cieszyńskiego obowiązuje ograniczona liczba osób zwiedzających:

- Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie:

Wejścia na ekspozycję: wtorek, czwartek, sobota, niedziela godz. 10.00, 12.00, 14.00; środa, piątek godz. 12.00, 14.00, 16.00 (poniedziałki - zamknięte)

Liczba zwiedzających nie może przekroczyć 15 osób.

Grupy zorganizowane przyjmowane będą TYLKO po wcześniejszej rezerwacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Oddziały Muzeum Śląska Cieszyńskiego:

- Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego

- Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

- Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich

Liczba zwiedzających - do 5 osób.

Grupy zorganizowane proszone są o kontakt z wybranym Muzeum w celu zaplanowania zwiedzania rotacyjnego.

 

 
następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko