http://muzeumcieszyn.pl
List otwarty Drukuj Email

Zaolziański "Głos" opublikował list otwarty Dyrekcji i pracowników Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie następującej treści:

W odpowiedzi na artykuł Witolda Kożdonia w „Głosie” z dnia 2 kwietnia 2019.

Nie dziwimy się, że poczuł się Pan sfrustrowany brakiem delegacji z Polski na uroczystościach w Gnojniku, upamiętniających śmierć Jana Kubisza. Ale dlaczego wymienił Pan Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Muzeum Ziemi Cieszyńskiej (Muzeum Těšínska) jako instytucje, o których współpracy nikt nie słyszał, pozostaje dla nas tajemnicą. Witold Kożdoń pyta: „A może ktoś słyszał o współpracy Muzeum Ziemi Cieszyńskiej z Muzeum Śląska Cieszyńskiego?”. Obie te instytucje rozpoczęły współpracę dawno temu, kiedy kontakty transgraniczne były więcej niż uciążliwe. Korzystaliśmy z różnego rodzaju zaproszeń, żeby móc się spotkać z kolegami po drugiej stronie granicy i podzielić się wiedzą lub po prostu pogadać. Kiedy sytuacja polityczna uległa zmianie, nasze kontakty i współpraca wreszcie mogły rozwinąć się w normalny sposób. Może do Pana nie dotarły nigdy informacje o 17 (!) zrealizowanych wspólnie w latach 2001-2018 projektach unijnych, które nie odbyłyby się bez partnera z drugiej strony granicy, o wydanych wspólnie sześciu tomach publikacji naukowej Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník, kilku wspólnych wystawach, w tym dwóch w Ośrodku Kultury Czeskiej w Warszawie, o dwóch wspólnych konferencjach naukowych itd. Dzięki naszej współpracy i wspólnym imprezom udało nam się przyciągnąć słuchaczy z obu stron granicy na nasze regularne spotkania (Spotkania Szersznikowskie i w ramach Klubu Muzeum Těšínska). Może tego na zewnątrz nie widać, ale działalność pracowników merytorycznych obu muzeów wymaga stałej współpracy i korzystania z archiwaliów i zbiorów znajdujących się w muzeach po obu stronach Olzy. Nasza współpraca to nie tylko spektakularne wydarzenia, ale przede wszystkim żmudne przygotowanie imprez, wydawnictw, wystaw, wykładów itd. (z pewnością jako redaktor zna to Pan z autopsji). Zastanawiamy się, w jaki inny sposób mogłaby wyglądać nasza współpraca. Może Dyrektorzy obu instytucji powinni zatańczyć razem poloneza lub polkę na środku mostu na Olzie? Z pewnością byłoby to sensacyjne wydarzenie godne pierwszych szpalt lokalnych gazet i nie tylko.     

Dyrektorzy i pracownicy
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie i Muzeum Těšínska

 
następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko