http://muzeumcieszyn.pl
Monografia pt. "Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie" Drukuj Email

 

 

Publikacja pt. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017” podsumowuje dotychczasow± wiedzę na temat najstarszego na ¦l±sku Cieszyńskim zabytku architektury, ale również prezentuje materiały Ľródłowe z badań w latach 1941-1942, 1947-1954 oraz 2013-2017. Wydawc± głównym jest Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego w Cieszynie, współorganizatorami s± Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Brnie.

Ksi±żka do pobrania


Monografia została dofinansowana ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz±cych z Funduszu Promocji Kultury.

 


 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko