http://muzeumcieszyn.pl
Monografia pt. "Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie" Drukuj Email

Muzeum realizuje zadanie pn. „Monografia pt. „Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941 - 2017” w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” 2019. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko