http://muzeumcieszyn.pl
Jadwiga Smykowska 1945 - 2017 - CAŁYM SERCEM CIESZYNIANKA Drukuj Email

 Wystawa czynna od 01.03.2019 do 14.04.2019 - Galeria Wystaw Czasowych

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 01.03.2019 r. o godz. 17.00

Wystawa CAŁYM SERCEM CIESZYNIANKA jest pierwszym po 2017 roku pokazem twórczości Jadwigi Smykowskiej. Nieprzypadkowo ma miejsce w jej rodzinnym mieście, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Pokaz ma charakter retrospektywny, ukazując (w miarę możliwości ekspozycyjnych) najważniejsze dziedziny jej aktywności artystycznej: grafikę (drzeworyty sztorcowe) oraz rysunek, malarstwo i płaskorzeźbę. Wystawie towarzyszy dokument filmowy Jana Smykowskiego z muzyką Katrin Mickiewicz, poświęcony życiu i twórczości artystki.

www.jadwigasmykowska.eu

Zadanie jest współfinansowane ze środków miasta Cieszyna

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko