http://muzeumcieszyn.pl
Od przybytku głowa nie boli (nowe nabytki Muzeum) Drukuj Email

 Wystawa czynna od 29.06.2018 do 31.08.2018 - Galeria Wystaw Czasowych

Zbiory Muzeum Śląska Cieszyńskiego systematycznie wzbogacane są o nowe eksponaty nabywane drogą zakupu, przekazywane jako dary od osób prywatnych i instytucji oraz przedmioty pozyskiwane w trakcie badań i nadzorów archeologicznych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego.
 
Od 2015 roku Dział Historii i Techniki powiększył się o 300 obiektów, Dział Etnografii wzbogacił się o 81 zabytków, a Dział Sztuki o 74. Nowe zbiory pojawiły się również w Dziale Archeologii, Dziale Fotografii i Bibliotece Naukowej.
 
Na wystawie „Od przybytku głowa nie boli” zostaną zaprezentowane tylko niektóre z nich, m.in. zapinki z okr. wpływów rzymskich zarekwirowane przez służby celne na granicy z Czechami, XIX-wieczne domino z kości słoniowej, bielizna osobista z XIX/XX wieku, pamiątki komunijne (m.in. z 1899 roku), obrazy z portretami członków rodu hrabiów Saint Genois d’Anneaucourt oraz srebrna zastawa toaletowa Pilar Saint Genois z daru rodziny.

Dział Sztuki od 2015 r. wzbogacił się o 74 zabytków. W tym – oficjalny przekaz z UM w Cieszynie Madonny z Dzieciątkiem z warsztatu P. Parlera i rzeźby św. Antoniego Pustelnika z 2. Połowy XVIII w. Z Francji  otrzymaliśmy 28 obrazów autorstwa Władysława Śmigi pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego. Z Austrii duży przekaz bielizny osobistej i pościelowej z XIX/XX w. Pojedyncze dary, przekazy i zakupy zarówno sztuki współczesnej jak i dawnej, m.in. cenny obraz olejny na desce z XVIII w.

Dział Etnografii wzbogacił się o 81 zabytków (w tym 12 drogą zakupu). Wśród nabytków znalazły się m.in. srebrny napierśnik (orpant) do kobiecego stroju z Jabłonkowa z  XIX w.; czepce (w tym ślubny z 1936 roku z Puńcowa), fartuchy, chusty (szatki), gorsety (żywotki), elementy bielizny osobistej (gacie, zroślaki) do kobiecego stroju Cieszyńskiego, ręcznie zdobiona bielizna pościelowa, makatki kuchenne z Goleszowa z lat 50.-60. XX w. , pięć rzeźb i płaskorzeźb autorstwa Ludwika Kubaszczyka (1905-1984) z Koniakowa, obraz na szkle Antoniego Szpyrca (1950-2014) z Jabłonkowa, pamiątki komunijne (m.in. z 1899 roku), dzwon z kaplicy Jana Nepomucena w Zabłociu (XIX/XX w.), lalka (lata 50. XX w.) oraz kilka kotylionów z przełomu lat 80. i 90. XX w.

Dział Archeologii – nowe eksponaty pozyskiwane są przede wszystkim w trakcie badań i nadzorów archeologicznych prowadzonych w powiecie, w mniejszym stopniu dzięki darom i przekazom. W ostatnich latach zasoby Działu powiększyły się m.in. o zabytki znalezione na Górze Zamkowej, na terenach synagog- cieszyńskiej i skoczowskiej, piastowskiego zamku w Skoczowie, w drewnianych obiektach na ul. Olszaka w Cieszynie oraz w dolinie potoku Czadeczka w Jaworzynce. Na wystawie zaprezentowane zostaną również przedmioty przekazane do Muzeum Śląska Cieszyńskiego od osób prywatnych i instytucji- np. zapinki z okr. wpływów rzymskich zarekwirowane przez służby celne na granicy z Czechami.  

Dział Historii i Techniki powiększył się o ok. 300 obiektów, które w większości pozyskane zostały jako dary. Na wystawie zaprezentowane zostaną jednakże tylko niektóre z nich, m.in. XIX-wieczne domino z kości słoniowej, puchar pamiątkowy Towarzystwa Strzeleckiego z 1893 r., wybór z kolekcji żelazek z XIX i XX w. czy XX-wieczne radiogramofony, przykłady wyrobów dawnej cegielni Franciszka Górniaka w Sibicy czy wybór z liczącej kilkadziesiąt obiektów kolekcji odznaczeń przyznanych Władysławowi Oszeldzie. Do Muzeum trafiły też dwa wyjątkowe sztandary – sztandar Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych WOP im. Ziemi Cieszyńskiej z 1983 r. oraz sztandar Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1992 r. Niezwykle cennym nabytkiem są pochodzące z 1. połowy XIX w. plany pałacu hrabiów Saint Genois, czyli dawnego pałacu Larischów, a dziś siedziby Muzeum. Największym zaś rarytasem jest krzyż Za Obronę Śląska – odznaczenie przyznawane przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego za walkę w wojnie polsko-czechosłowackiej w 1919 r.

Dział Fotografii: Albumy fotograficzne i fotografie rodzinne ze spuścizny po ks. infułacie Wilhelmie Kasperliku i jego rodzinie. Sprzęt fotograficzny (aparaty, statywy, wyposażenie atelier) oraz fotografie z cieszyńskiego warsztatu Korneliusza Chobota. Obrazy z portretami członków rodu hrabiów Saint Genois d’Anneaucourt oraz srebrna zastawa toaletowa Pilar Saint Genois z daru rodziny.

Biblioteka Naukowa zbiory Biblioteki Naukowej powiększyły się o kilka interesujących książek dawnych. Wśród nich znalazły się m.in. „Z wojny i niewoli. Pamiętnik Jana Szuścika” wydany w 1925 roku; „X sprawozdanie dyrekcyji c.k. gimnazyum polskiego w Cieszynie za rok szkolny 1904-1905. Do Biblioteki przekazana została również książka autorstwa Gustawa Morcinka „Listy spod morwy” wydana w Rzymie w 1945 roku.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko