http://muzeumcieszyn.pl
STROJE LUDOWE ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO... I TE DAWNE, I TE BARDZIEJ WSPÓŁCZESNE Drukuj Email

 Wystawa czynna od 27.06.2017 do 30.09.2017

W granicach Śląska Cieszyńskiego można wyodrębnić cztery grupy strojów: (1) strój cieszyński, (2) strój Górali śląskich, (3) Jacków jabłonkowskich ograniczający się do miasta Jabłonków (czes. Jablunkov) oraz (4) strój laski wraz z jego odmianami z okolic Frydku, Orłowej (czes. Orlova) czy Bogumina (czes. Bohumin) – często do tej grupy zalicza się strój z okolic Bielska. Służyły one nie tylko ochronie ciała przed warunkami atmosferycznymi, ale pełniły także funkcję symboliczną, komunikowały pochodzenie, stan cywilny, kondycję ekonomiczną ich właścicieli oraz podkreślały wyjątkowość chwili w której uczestniczyli ich właściciele. Wystawa jest okazją, żeby przyjrzeć się bliżej dwóm odmianom strojów Śląska Cieszyńskiego – tej z okolic Cieszyna oraz z Beskidu Śląskiego. Zwiedzający ekspozycję mogą zobaczyć bogactwo form, różnorodność technik zdobienia, ale także przeobrażenia jakim ulegały stroje w ciągu ostatnich dwóch stuleci.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko