http://muzeumcieszyn.pl
Zamówienie publiczne ZP.252.2.2017 Drukuj Email

Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja estetyczna sklepienia w „Sali Egipskiej” na drugim piętrze budynku Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego w Cieszynie.”

informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko