http://muzeumcieszyn.pl
KULTURA MATERIALNA I DUCHOWA / HMOTNÁ A DUCHOVNÍ KULTURA Drukuj Email

(luty 2017 – marzec 2018)

Partner projektu: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín

Projekt obejmuje:

1.    Konferencja naukowa 26-27.04.2017 Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska” z głównym akcentem na Śl. C. i bezpośrednie pogranicze historyczne

Zakres tematyczny:
– typologia siedzib szlacheckich i mieszczańskich od średniowiecza do XX wieku
– wyposażenie szlacheckiego lub mieszczańskiego domu 
– dekoracja artystyczna domów mieszczańskich i szlacheckich
– zaplecze gospodarcze 
– archiwalia i zabytki materialne związane z kulturą mieszkalną szlachty i mieszczaństwa 
– intelektualne potrzeby elit (biblioteki, archiwa rodowe, zachowanie pamięci o rodzie) 
– kolekcjonerstwo (gabinety osobliwości, zbrojownie, galerie portretowe itd.) 
– obecny stan zabytków, upaństwowienie/restytucje oraz ochrona kultury materialnej (muzea, archiwa)

2.    Publikacja Cieszyńskie studia muzealne (t. VI)

3.    Digitalizacja kościołów drewnianych na Śl. C. – wirtualne zwiedzanie

4.    Konserwacja trzech skrzydeł ołtarza z Puńcowa z połowy XV w.

5.    Dwa spotkania z prelekcjami w ramach cyklicznych spotkań

Tematy:
– o wirtualnym zwiedzaniu kościołów drewnianych
– o samym projekcie, jego efektach i wynikach badań
 

 
« poprzedni artykuł

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko