http://muzeumcieszyn.pl
Podróże bliskie i dalekie Drukuj Email

 Wystawa czynna od 8.12.2016 do 2.04.2016 Sala Rzymska

Wystawa „Podróże bliskie i dalekie” jest kolejną prezentacją bogatych i różnorodnych zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Tym razem z kolekcji kartograficznej i rycin wybrano kilkadziesiąt map, planów i grafik powstałych w okresie od XVII do początku XX wieku. Pokazują one odległe kraje, miasta, które na przestrzeni wieków zmieniły swój wygląd, a także przedstawienia wykonane na podstawie szkiców i opisów zamieszczonych w dziennikach podróżników odkrywających nieznane obszary, ich mieszkańców i zwyczaje.

Organizator wystawy:
Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Stowarzyszenie Wszechnica

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko