http://muzeumcieszyn.pl
Barokowe Theatrum Śląska Cieszyńskiego Drukuj Email

 (Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 27 października w salach wystaw czasowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego została otwarta wystawa ze zbiorów Muzeum Těsínska, która trwać będzie do końca lutego 2007 roku. Wystawa prezentuje spuściznę Śląska Cieszyńskiego, na terenie którego przez całe stulecia dochodziło do wzajemnego przenikania się europejskich procesów kulturowych, przede wszystkim polskich, czeskich i niemieckich.

Ślady życia naszych przodków znajdujemy nie tylko w malarstwie i rzeźbie, ale również w architekturze, literaturze i muzyce.

Zaprezentowane dzieła sztuki pochodzą z czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, które bywa często pomijane w praca czeskich historyków sztuki. Fakt ten spowodowany jest prawdopodobnie tym, że dla większości obywateli ziem czeskich pojęcie "Śląska Cieszyńskiego" łączy się bardziej z przemysłem i zdewastowanym krajobrazem, niż z zabytkami. Wystawa ta przynajmniej w niewielkim stopniu stara się przedstawić inną rzeczywistość.

Wystawa została oparta na zabytkach pochodzących z galerii zamkowych w Ropicy i Gnojniku. Obiekty te trafiły do Muzeum Těsínska w połowie XX wieku, kiedy to wnętrza siedzib szlacheckich zostały zlikwidowane i przystosowane do całkiem innych celów. Wszystkie obrazy są przykładem unikatowej galerii charakterystycznej dla danego okresu. W jej skład wchodzą zarówno portrety członków rodziny, znaczących osobistości z kręgu cesarskiego dworu jak i obrazy o tematyce biblijnej oraz rodzajowej.

Obie kolekcje są również ciekawym przykładem rozwoju malarstwa barokowego. Obok prac warsztatowych znalazły się tutaj mistrzowskie dzieła, obok importowanych płócien prace miejscowych malarzy. Zróżnicowany poziom malarstwa galerii rodowej jest jakby obrazem niezwykle rozchwianej i zmieniającej się historii okresu, w którym powstawały.

Komisarzem wystawy autorką scenariusza jest Dr Jiřina Pavlíková

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko