http://muzeumcieszyn.pl
Dzieje ¦l±ska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. ¦l±sk Cieszyński w latach 1945-2015 Drukuj Email

Prezentujemy Państwu VII już tom „Dzieje ¦l±ska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. ¦l±sk Cieszyński w latach 1945-2015”

„Przekazany w ręce czytelnika tom dotyczy  więc wydarzeń, w których uczestniczyli¶my także my sami. Podobnie jak przy omawianiu lat między wojennych 1920-1938-1939, przy opisywaniu dziejów drugiej połowy XX i XXI wieku koniecznym stało się prowadzenie narracji w odniesieniu nie do jednej, lecz do dwóch państwowo¶ci-polskiej i czechosłowackiej/czeskiej, w  granicach których po 1945 roku znalazł się nasz region w wyniku kolejnego podziału po zakończeniu II wojny ¶wiatowej. Zawarto¶ć siódmego tomu obejmuje więc przede wszystkim problematykę dotycz±ca funkcjonowania regionu w komunistycznym Bloku Wschodnim jak i zarys pierwszych lat odrodzenia demokracji obywatelskiej po 1989 roku”  [wstęp: Krzysztof Nowak]

Serdecznie zapraszamy do nabycia publikacji  VII Tomu  w naszej Kasie Muzeum w cenie 80 zł. Oferujemy w sprzedaży również poprzednie czę¶ci monografii ¦l±ska Cieszyńskiego (Tom I- 30 PLN,  Tom III- 60 PLN, Tom IV- 60 PLN, Tom V-75 PLN, VII-75 PLN)

Dzieje ¦l±ska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. 7

Red. Krzysztof Nowak

¦l±sk Cieszyński w latach 1945-2015

Wydawca : Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015

Format B5

Oprawa twarda

Bibliogr., indeks

ISBN 978-83-935147-9-3

Cena: 80 PLN

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko