http://muzeumcieszyn.pl
Secesja  początek nowej epoki Drukuj Email

 Wystawa czynna od 18.06.2015 do 27.09.2015 - Sala Rzymska

Secesja, z łacińskiego seccesio czyli odejście, to styl w sztuce europejskiej, który kształtował się w latach osiemdziesiątych XIX wieku, dojrzałą formę przybrał w latach dziewięćdziesiątych, a szczyt popularności osiągnął po Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 roku.

Przez przeciwników secesja bywa określana jako koniec pewnej epoki, sposób na oderwanie człowieka od otaczających go problemów socjalnych narastających w tym czasie. Zwolennicy natomiast uważają ją za początek nowej epoki i powrotu do natury. Wysokiej jakości wyroby rzemieślnicze, również w postaci przedmiotów codziennego użytku, ich piękno i szlachetny materiał miały na powrót przybliżyć industrialnemu społeczeństwu przyrodę.

Secesja przejawiła się głównie w rzemiośle artystycznym, architekturze, architekturze wnętrz, rzeźbie i grafice. Jej charakterystycznymi cechami są płynne, faliste linie, ornament roślinny i geometryczny, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa kolorystyka. Rozpowszechnienie tego stylu w całej Europie spowodowało wykształcenie się jego narodowych odmian począwszy od francuskiej i angielskiej z dominacją elementów roślinnych, poprzez geometryczną charakterystyczną dla secesji wiedeńskiej, aż po prawie abstrakcyjną spotykaną we Francji i Belgii.

Na wystawie, która prawie w całości składa się z zabytków wypożyczonych z prywatnej kolekcji pokazujemy wyroby rzemiosła artystycznego najwyższej klasy: szkło czeskie i francuskie, wyroby metalowe niemieckie i austriackie oraz ekskluzywne wyroby z drewna palisandrowego z mosiężna inkrustacją.

Wystawa czynna w godzinach otwarcia muzeum.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko