http://muzeumcieszyn.pl
Cieszyn w malarstwie Zbigniewa Szczepanka Drukuj Email

 Wystawa czynna od 10.05.2014 do 15.06.2014

 Zbigniew Szczepanek -  urodzony w 1933 na Oksywiu. Po maturze w Gorlicach wstąpił w 1951  roku do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1955 roku. W 1961 roku, po ukończeniu rocznego kursu doskonalenia oficerów nawigatorów rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej na stanowisku wykładowcy  astronawigacji i nawigacji. W tym charakterze przepracował dziesięć lat, kończąc w międzyczasie studia na Wydziale Geografii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Pracując w Katedrze Nawigacji napisał skrypt “Praktyczna astronomia morska” oraz był współautorem uaktualnionego wydania podręczników “Nawigacja terestryczna” i “Morskie pomoce nawigacyjne”. Opublikował także wiele artykułów o tematyce nawigacyjnej w miesięczniku “Przegląd Morski”. W styczniu 1971 roku odszedł z Marynarki Wojennej, po czym rozpoczął pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Morskiej  na stanowisku wykładowcy astronawigacji, gdzie wydał podręcznik “Astronawigacja”. W 1975 roku spróbował swych sił w malarstwie. W 1980 roku otrzymał uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w Ministerstwie Kultury i Sztuki a w rok później – członkostwo  Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1980 roku miał szereg wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą, w Polsce około 35  wystaw oraz przez kolejne 10 lat coroczne wystawy w Norwegii ,Niemczech, Jugosławii. W 1981 roku odszedł z pracy w Wyższej Szkole Morskiej i odtąd zajmował się już tylko malarstwem.

Do najważniejszych osiągnięć należą:

- Komplet czternastu dużych obrazów pokazujących zamki Trylogii, wykonanych dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku z okazji stulecia tego muzeum
- Ilustracje do książek, kalendarze, serię akwarel do książki “Kto jest kim w Trylogii”
- Cztery albumy zamków w Polsce w malarstwie i rysunku, a mianowicie: “Zamki Pomorza Warmii i Mazur”, “Zamki Śląska”, “Zamki Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza”, “Zamki na Kresach”.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko