http://muzeumcieszyn.pl
Uciekinierzy z PRL-u Drukuj Email

 Wystawa czynna od 05.03.2014 do 30.03.2014

Autorami wystawy s± historycy z katowickiego oddziału IPN – Monika Bortlik-DĽwierzyńska oraz Marcin Niedurny. Jej premiera miała miejsce w 2005 r. w Katowicach.

Celem wystawy jest zaprezentowanie różnorodnych form ucieczek z komunistycznej Polski oraz metod stosowanych przez władze w celu przeciwdziałania im. Na ponad 40 planszach zaprezentowano liczne zdjęcia, plany, mapy oraz dokumenty pochodz±ce ze zbiorów ponad 20 archiwów państwowych, muzeów, agencji prasowych i fotograficznych, a także osób prywatnych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko